بسته بندی و کارتن بسته بندی

بسته بندی و کارتن بسته بندی با کارگران ماهر-نگرانی برای بسته بندی وسایل منزل پیش از پروسه اسباب کشی بسراغ فرد می آید . این بخش از کار همزمان با زمزمه ی اسباب کشی خود را نشان میدهد 

خدمت قبلیباربری و اتوبار شهری
خدمت بعدیاسباب کشی
نظرات
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
ثبت دیدگاه