قیمت حمل اثاثیه منزل

نرخ کرایه حمل اثاثیه منزل شامل هزینه های زیر است:  قیمت باربری برای حمل اثاث منزل. برای سه ساعت با ماشین خاور 250-150 هزارتومان در داخل تهران. برای سه ساعت  .


تگ

سوالی دارید؟